Welcome to visit the website of the Memorial Museum of Comrade Liu Shaoqi  !                 Chinese Version          Korean Version

µ¼º½
                                             
Ê×Ò³±êÓï
zuolan

 
luoxiongzhanlan weibodasai
rongyubang
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ jieshao
 

jignqushiyitu

¡¾Scenic Roadmap¡¿

jiaotong

¡¾Transportation guide¡¿dibu